Jaki jest w Novum czas oczekiwania na komórkę jajową od dawczyni?

Z uwagi na mój nieprawidłowy kariotyp zdecydowaliśmy się z mężem na przystąpienie do programu biorstwa komórki jajowej. Na listę oczekujących zostaliśmy zapisani pod koniec czerwca tego roku. Proszę o określenie ile mniej więcej jeszcze upłynie czasu do etapu przygotowywania się do biorstwa, o ile pacjentek miesięcznie kolejka się posuwa i czy to prawda, że od kiedy weszła refundacja MZ kobiety mniej chętnie oddają swoje komórki jajowe.

nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość użycia komórki jajowej,zazwyczajanonimowej, dawczyni do zapłodnienia metodąin vitro. Dawczyniami oocytów są przede wszystkim młode, zdrowe pacjentki podchodzące do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, najczęściej z powodu słabych parametrów nasienia męża, dobrze reagujące na stymulację hormonalną, u których w czasie punkcji jajników pobrano dużą liczbę komórek jajowych, a których część są skłonne przekazać potrzebującym parom w ramach ulgi w finansowaniu własnej terapii. Z uwagi na to, że nie wszystkie pacjentki spełniające powyższe kryteria decydują się na ten gest oraz że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka ilość komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy. Sporadycznie przyjmujemy komórki jajowe od kobiet, któremają swoje zdrowe dzieci i poddają się stymulacji jedynie w celu oddania swoich komórek jajowych niepłodnym pacjentkom, które nie wytwarzają własnych. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na komórki jajowe jest zawsze większe niż ich dostępność. Ilość dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyć, a czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników. Szczegółów na temat czasu oczekiwania w danym okresie udzielają lekarze na wizycie oraz laboratorium in vitro. Nie zauważyliśmy żadnej prawidłowości w chęci oddawania komórek w związku z wejściem w życie refundacji in vitro.

Embriolog nOvum

Powrót do forum