Jaki może być maksymalny spadek bety hCG w przypadku obumarcia jednego zarodka?

Jaki może być maksymalny spadek bety hCG w przypadku obumarcia jednego zarodka?

W dobrze rozwijającej się ciąży poziom hCG wzrasta do 8 – 10 tygodnia, a następnie maleje. Początkowo za prawidłowy przyrost hCG uznaje się wartości zwiększające się o minimum 66 % w ciągu 48 godzin i o 114 % w ciągu 72 godzin. Brak odpowiedniego przyrostu poziomu hCG, jak i każdy spadek poziomu hCG na bardzo wczesnym etapie ciąży, może świadczyć o tak zwanej ciąży biochemicznej. Im ciąża starsza, tym wzrost stężenia hCG wolniejszy. Przy hCG przekraczającym 6000 mIU/ml lepszą informację o stanie i umiejscowieniu ciąży daje USG, dlatego tą drogą najwłaściwiej można stwierdzić ewentualne obumarcie zarodka. Bardzo trudno bowiem jest ustalić jaki może być spadek hormonu beta hCG przy obumarciu jednego zarodka w czasie, gdy drugi jest żywy i dobrze się rozwija. Zazwyczaj dobrze rosnąca ciąża powoduje wzrost hormonu ciążowego, a jego spadek źle prognozuje co do dalszego jej przebiegu, choć pewnie w takiej sytuacji o jaką Pani pyta mogą się zdarzyć sytuacje nieprzewidywalne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum