Jaki powinien być kolejny krok w rozwijaniu mojej kariery zawodowej, aby stać się embriologiem?

Obecnie jestem mgr biotechnologii. Chciałabym się dowiedzieć jaki powinien być kolejny krok w rozwijaniu mojej kariery zawodowej, aby stać się embriologiem? Czy są np. studia podyplomowe lub kursy specjalizacyjne możliwe do odbycia w Polsce?

W chwili obecnej nie ma studiów podyplomowych w Polsce umożliwiających zdobycie tytułu embriologa klinicznego, który uprawniałby do samodzielnej pracy. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu jest w trakcie opracowywania odpowiednich standardów szkolenia embriologów klinicznych potwierdzających odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Do tego czasu należy po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia teoretycznego, np. biologii ze specjalizacją embriologia człowieka, zdobyć umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonego embriologa - kierownika laboratorium IVF. Istnieje także możliwość zdania egzaminu po angielsku organizowanego przez ESHRE (europejskie towarzystwo rozrodczości człowieka) przy okazji corocznych konferencji ESHRE, potwierdzającego embriologiczne umiejętności teoretyczne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum