Jaki protokół do in vitro będzie dla mnie najlepszy, długi czy krótki?

Przedstawiam wyniki badań hormonów w 3 dc: TSH 1,39 mU/I , FSH 9,15 U/I , LH 6,53 U/I, prolaktyna 152,6 mU/I , testosteron 1,26 nmol/I , AMH 6,4ng/ml. Moje pytanie brzmi jaki protokół do in vitro będzie dla mnie najlepszy długi czy krótki?

Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej. Decyzję o wyborze protokołu stymulacyjnego podejmuje lekarz po zapoznaniu się z historią choroby, zbadaniu pacjentki oraz analizie wyników badań dodatkowych. W przypadku pacjentek z bardzo dobrą rezerwą jajnikową, co ma miejsce w Pani przypadku (wysokieAMH), stymulacja musi być prowadzona w sposób bardzo ostrożny, bowiem istnieje ryzyko przestymulowania (zespółOHSS), z drugiej strony wysoki poziomAMHrokuje bardzo dobrą odpowiedź na stymulację hormonalną, a co za tym idzie dużą szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum