Jaki protokół do in vitro państwa zdaniem będzie dla mnie najlepszy, długi czy krótki?

Przedstawiam wyniki badań hormonów w 3 dc: TSH 1,39 mU/I , FSH 9,15 U/I , LH 6,53 U/I, prolaktyna 152,6 mU/I , testosteron 1,26 nmol/I , AMH 6,4ng/ml. Moje pytanie brzmi jaki protokół do in vitro państwa zdaniem będzie dla mnie najlepszy, długi czy krótki?

Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej. Decyzję o wyborze protokołu stymulacyjnego podejmuje lekarz po zapoznaniu się z historią choroby, zbadaniu pacjentki oraz analizie wyników badań dodatkowych. W przypadku pacjentek z bardzo dobrą rezerwą jajnikową, co ma miejsce w Pani przypadku (wysokieAMH), stymulacja musi być prowadzona w sposób bardzo ostrożny, bowiem istnieje ryzyko przestymulowania (zespółOHSS), z drugiej strony wysoki poziomAMHrokuje bardzo dobrą odpowiedź na stymulację hormonalną, a co za tym idzie dużą szansę na ciążę. W Pani przypadku decyzję co do protokołu stymulacji może podjąć lekarz po ocenie wszystkich wspomnianych czynników oraz badania ultrasonograficznego jajników. Jeśli po badaniu tym będzie istniało ryzyko przestymulowania zazwyczaj wybiera się protokół krótki z antagonistą.

Embriolog nOvum

Powrót do forum