Jaki protokół jest stosowany w przypadku stymulowania pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Jaki protokół jest stosowany w przypadku stymulowania pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową (AMH 0,91), protokół krótki z agonistą czy antagonistą?

W przypadku pacjentek z niską rezerwą jajnikową, stosowane są różnego rodzaju protokoły krótkie. Obecnie najczęściej w Novum stosujemy protokół z antagonistą, czasem nieco zmodyfikowany dodaniem antyestrogenów lub podaniem estrogenów w drugiej połowie poprzedzającego właściwą stymulację cyklu. Czasem, gdy te nie przynoszą spodziewanego efektu, stosujemy krótkie protokoły z agonistą. Dobór odpowiedniej stymulacji jest poprzedzony nie tylko badaniem AMH, ale również FSH w 2. – 3. dc, badaniem USG we wczesnej fazie folikularnej z określeniem ilości drobnych pęcherzyków w jajniku, brana jest pod uwagę także odpowiedź na poprzednie stymulacje, jeśli były przeprowadzane.

Embriolog nOvum

Powrót do forum