Jaki wpływ może mieć promieniowanie RTG na zajście w ciążę?

Pracuję na bloku operacyjnym sala naczyniowa, codziennie wykonywane są zabiegi z użyciem promieni jonizujących. Stosuję ochronę w postaci fartucha oraz w miarę możliwości staram się jak najdalej stać od lamy RTG. Wyniki badań krwi, hormonów mam w normie. Od około roku staramy się o dziecko. Jaki wpływ może mieć promieniowanie RTG na zajście w ciążę?

Ekspozycja (zwłaszcza zawodowa) na promieniowanie jonizujące jest obarczona ryzykiem wystąpienia niepożądanych konsekwencji dla zdrowia. Rozmiar tego ryzyka jest uwarunkowany przede wszystkim dawką przyjętego promieniowania – zwiększonym dawkom towarzyszy większe ryzyko; w przypadku ekspozycji zawodowej ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków wzrasta z uwagi na stopniowe kumulowanie się dawek przyjętego promieniowania. Poszczególne tkanki organizmu różnią się stopniem wrażliwości na promieniowanie rentgenowskie, a do najwrażliwszych narządów należą gonady (jajniki, jądra), szpik kostny, płuca, żołądek, jelito grube oraz soczewka oka. W przypadku jajników promieniowanie rentgenowskie może doprowadzić do wystąpienia mutacji w materiale genetycznym zawartym w komórkach jajowych. Dobrze, że zawsze używa Pani ochronnego fartucha. Oczywiście trzeba mieć nadzieję, że Pani starania zakończą się pozytywnie bez dodatkowej pomocy lekarskiej i ingerencji. Proszę pamiętać, że we wczesnej ciąży nie powinna Pani być narażona na promieniowanie RTG.

Embriolog nOvum

Powrót do forum