Jaki wpływ na zdrowie mają hormony stosowane do stymulacji?

Jaki wpływ na zdrowie i ciało kobiety ma stosowanie wszystkich leków hormonalnych (tabletki oraz zastrzyki) stosowanych do stymulacji owulacji przed zabiegiem in vitro?

Przed zabiegiem in vitro do stymulacji owulacji stosuje się zastrzyki hormonalne, tzw. gonadotropiny. Stosuje się je w różnych tzw. protokołach stymulacji wraz z dodatkowymi lekami, które „wyłączają” nadzór przysadki nad jajnikami i ułatwiają synchroniczną stymulację wielu pęcherzyków jajnikowych; są to tzw. agoniści lub antagoniści hormonów podwzgórzowych.

Stymulacja hormonalna do in vitro niesie za sobą właściwie jedno zagrożenie, które zdarza się w 0,5 - 2% przypadków – zespół przestymulowania jajników (OHSS, ang. ovarian hiperstimulatiom syndrome). Może on wystąpić bezpośrednio po stymulacji, w kilka dni po podaniu hormonu HCG do wyzwolenia owulacji lub po zajściu w ciążę (która jest źródłem naturalnego hormonu HCG). Charakteryzuje się powiększeniem jajników, tworzeniem torbieli w jajnikach, czasem może dojść do przesiąkania płynu do brzucha (wodobrzusze), jeszcze rzadziej do powikłań zakrzepowo – zatorowych. Zespół ten mija natychmiast wraz z przyjściem miesiączki, jeśli próba in vitro się nie powiodła, w przypadku ciąży może trwać dłużej, nawet kilka tygodni, dopóki organizm nie znajdzie nowej równowagi. W ciężkich przypadkach konieczna jest hospitalizacja, przetaczanie płynów dożylnie, podawanie leków przeciwkrzepliwych. Ważne jest, aby lekarz przeprowadzający stymulację odpowiednio wcześnie przewidział wystąpienie takiego powikłania i starał się mu zapobiec, przerywając stymulację albo nie dopuszczając do ciąży, czyli mrożąc wszystkie uzyskane zarodki, które można podać już w następnym naturalnym cyklu bez żadnych zagrożeń. Od niedawna stosuje się dodatkowe leki, które mogą złagodzić przebieg zespołu. Zespół przestymulowania dotyka częściej pacjentki z policystycznymi jajnikami, czyli takimi, w których budowie można dostrzec nadmiar drobnych pęcherzyków. Dotychczas nie stwierdzono udowodnionego odległego wpływu stymulacji hormonalnej na organizm pacjentek, choć cały czas trwają na ten temat badania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum