Jaki zarodek uważa się za niezdolny do prawidłowego rozwoju?

Jaki zarodek uważa się za niezdolny do prawidłowego rozwoju?

Za zarodek niezdolny do prawidłowego rozwoju, uznawany jest przez embriologa taki zarodek, który nie wykazuje cech rozwoju w przeciągu kolejnych 24. godzin obserwacji (nie wykazuje podziałów komórkowych, postępu w zakresie kompaktacji i/lub blastocelizacji) lub zarodek, w którym komórki uległy procesowi degeneracji lub lizy komórkowej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum