Jakie badania trzeba wykonać w kierunku nosicielstwa mukowiscydozy?

Jakie badania trzeba wykonać w kierunku nosicielstwa mukowiscydozy?

Dla sprawdzenia nosicielstwa mukowiscydozy należy wykonać badanie w kierunku istnienia mutacji w genie CFTR.

Embriolog nOvum

Powrót do forum