Jakie czynniki decydują o tym, ze podczas komercyjnych podejść miałam ICSI, a podczas rządowego tylko IVF?

Podchodzę do programu rządowego i zaproponowano mi zwykłe IVF. W poprzednich 5 programach komórki zawsze poddawane były zapłodnieniu poprzez ICSI. Jakie czynniki decydują o tym, ze podczas komercyjnych podejść miałam ICSI, a podczas rządowego tylko IVF? Wyniki badania nasienia partnera w normie. Czy w Novum ISCI podczas komercyjnych podejść robi się trochę na wyrost? Jak ma się skuteczność IVF do ICSI?

W programie refundacyjnym wskazaniami do przeprowadzenia procedury ICSI są: czynnik męski, zdiagnozowanaendometriozaoraz idiopatyczna przyczyna niepłodności; w pozostałych przypadkach zalecane jest zapładnianie komórek jajowych klasyczną metodą IVF. Skuteczność obydwu procedur jest zbliżona.

Embriolog nOvum

Powrót do forum