Jakie dalsze badania i leczenie można zastosować po nieudanych transferach dobrej jakości blastocyst?

Jakie dalsze badania i leczenie można zastosować po nieudanych transferach dobrej jakości blastocyst? Dodam, że ze wszystkich zapłodnionych komórek rozwinęły się blastocysty. Czy przyczyna może leżeć w zagnieżdżeniu?

W przypadku nawracających niepowodzeń w zagnieżdżaniu się zarodków warto rozważyć wykonanie histeroskopii, by wykluczyć istnienie w macicy przeszkód utrudniających pomyślną implantację. Histeroskopia jest ważnym badaniem diagnostycznym; stosowana jest do badania i rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości wnętrza macicy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum