Jakie dodatkowe badania wykonać po ciąży biochemicznej?

Jakie badania można wykonać po ciąży biochemicznej, która zakończyła się na początku 6 tygodnia? Wiem, że wiele badań zaleca się wykonać po 3 poronieniach, ale jeśli nie są to badania inwazyjne chcielibyśmy wykonać je już teraz, choćby miały to być badania na zapas. Mam niską rezerwę jajnikową. W pierwszym programie uzyskano u mnie tylko 5 komórek jajowych. Mąż, pomimo usunięcia żylaków powrózka oraz leczenia farmakologicznego ma znacząco obniżone parametry nasienia (OAT III st.). Z uwagi na naszą sytuację nie chcemy czekać, aby wykonać badania dopiero po trzecim poronieniu. Ponadto po zakończeniu obfitego krwawienia, związanego z wczesnym poronieniem, od początku II połowy cyklu występują u mnie codzienne plamienia. Czy to zjawisko jest normalne? A jeżeli tak, to ile może trwać? Czy należy spodziewać się, że powinno ustąpić po zakończeniu kolejnego krwawienia związanego z menstruacją? Czy w takiej sytuacji możemy podejść do kriotransferu w kolejnym cyklu?

W przypadku utraty ciąży w 6. tygodniu jej trwania nie mówi się raczej o ciąży biochemicznej, a o utracie ciąży klinicznej. Utraty ciąży na tym etapie są najczęściej spowodowane nieprawidłowościami genetycznymi zarodka. W przypadku pacjentek cierpiących z powodu niskiej rezerwy jajnikowej, uzyskane w trakcie stymulacji hormonalnej komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia, a uzyskane z nich zarodki - obniżony potencjał rozwojowy. Dopiero strata trzech lub więcej następujących po sobie ciąż, która określana jest mianem poronienia nawracającego (RM, ang.recurrent miscarriage) i dotyczy blisko 1% wszystkich poronień, wymaga dalszej diagnostyki. W 50% nawracających poronień ich przyczyna pozostaje nieustalona. U podłoża pozostałych mogą leżeć defekty genetyczne, nieraz nie wykrywane w badaniach kariotypów przyszłych rodziców, nieprawidłowości związane z budową macicy lub jej szyjki, infekcje, zaburzenia hormonalne, trombofilia i inne zaburzenia krzepnięcia krwi. Ważna jest także ogólna ocena zdrowia obojga pacjentów, ocena narażenia na szkodliwe czynniki w pracy lub używki; w przypadku nawracających poronień należy także koniecznie zbadać u pacjentki tarczycę i wykluczyć u niej cukrzycę. Przedłużające się plamienie po poronieniu wymaga kontroli lekarskiej. Choć najczęściej świadczy o zaburzeniach hormonalnych, które mogą pojawić się po poronieniu i samoistnie ustąpić w ciągu następnych cykli, to czasem może to świadczyć o pozostałych niewielkich resztkach trofoblastu, stanie zapalnym, a w skrajnych bardzo rzadkich przypadkach o ciąży pozamacicznej. Trzeba zbadać poziom beta hCG i udać się do lekarza na wykluczenie powyższych powikłań. Wtedy można spokojnie czekać na następny cykl i samoistne uregulowanie się tych zaburzeń.

Embriolog nOvum

Powrót do forum