Jakie jest Państwa stanowisko dotyczące skuteczności autoszczepionek, wlewów, czy innego leczenia przeciwciał u niepłodnych par?

Chciałabym się dowiedzieć, czy Państwa Klinika współpracuje, bądź może polecić lekarza, czy placówkę zajmującą się diagnozowaniem immunologicznego podłoża niepłodności. Jakie jest Państwa stanowisko dotyczące skuteczności autoszczepionek, wlewów, czy innego leczenia przeciwciał u niepłodnych par? Co powinno być zdiagnozowane z zakresu immunologii w przypadku, kiedy nieskuteczne były inseminacje, 4 podania zarodków w procedurze in vitro bez uzyskania ciąży oraz 1 crio ze spadkiem bhcg w 14dpt (wartości niskie w każdym pomiarze)? Zdiagnozowane schorzenia pary: PCOS, wysokie AMH, histeroskopia ok, endometrium ok, crio na cyklach naturalnych, wysokie miano anty Tg u kobiety, obniżone parametry nasienia (3-7 mln/ml), hormony męża ok, genetyka ok. Nigdy nie było naturalnej ciąży.

Diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbachin vitro.Zabiegin vitro, nawet przy najlepszych rokowaniach, jest skuteczny jedynie w 30 - 40% przypadków. Podobnie zapłodnienie naturalne u zdrowych, płodnych ludzi nie jest skuteczne w 100%, ale ok. 20% na jeden cykl. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro,jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbowaćdopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który zapoczątkuje ciążę. Nie napisała Pani jak była oceniana jakość Państwa zarodków. Obniżony potencjał rozwojowy zarodków może być kluczową przyczyną niepowodzeń. Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Trudno stwierdzić co w Państwa przypadku było bezpośrednią przyczyną niepowodzeń, bowiem zarówno obniżone parametry męża, jak też obniżona jakość komórek jajowych z powodu PCOS mogą odgrywać znaczącą rolę. Do rozważenia pozostaje konsultacja andrologiczna męża oraz u Pani diagnostyka i ewentualne leczenie insulinooporności, jeśli występuje. Do rozważenia również pozostaje zmiana sposobu stymulacji. Państwa lekarz prowadzący w oparciu o Państwa dotychczasowy przebieg leczenia i aktualne wyniki badań podejmie wspólnie z Państwem najwłaściwszą decyzję dotyczącą dalszej terapii. Ciąża biochemiczna, która zaistniała jest dobrym prognostykiem dotyczącym zajścia w ciążę na przyszłość.

Embriolog nOvum

Powrót do forum