Jakie jest ryzyko, że badanie RTG źle wpłynęło na ewentualną ciążę?

W 10 dni po kriotransferze musiałam zrobić RTG ręki. Jeszcze nie robiłam badania krwi na potwierdzenie ciąży. Zakładając, że transfer się udał, jakie jest ryzyko, że badanie RTG źle wpłynęło na ewentualną ciążę? Miałam założony fartuch ochronny na brzuch.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące jest obarczona ryzykiem wystąpienia niepożądanych konsekwencji. Rozmiar tego ryzyka jest uwarunkowany przede wszystkim dawką przyjętego promieniowania – zwiększonym dawkom towarzyszy większe ryzyko. Obowiązuje zasada, że kobiety ciężarne (dotyczy to także kobiet, które podejrzewają, że mogą być w ciąży) wymagają szczególnej uwagi w trakcie kwalifikacji do przeprowadzania badań RTG – zazwyczaj wykonywanie tego typu badań u tej grupy pacjentek ogranicza się jedynie do nagłych przypadków i sytuacji, w których badania nie można wykonać dopiero po porodzie. Zasadniczo przyjmuje się, że w uzasadnionych medycznie przypadkach badania RTG okolic ciała odległych od miednicy mogą być w miarę bezpiecznie wykonywane w czasie ciąży, o ile badanie zostało przeprowadzone z maksymalną dbałością o ochronę płodu przed promieniowaniem (zastosowanie właściwej techniki badania oraz osłon na brzuch i miednicę pacjentki).

Embriolog nOvum

Powrót do forum