Jakie leki są podawane rutynowo pacjentkom w Novum przed ET?

Jakie leki są podawane rutynowo pacjentkom w Novum przed transferem/criotransferem? Czy Encorton jest zalecany?Estradiol tylko w formie doustnej? Będę podchodzić do 6 transferu (w tym były crio), mam 28 lat i powodem niepłodności były wodniaki jajowodów, usunięte laparoskopowo w 2012 . Wyniki męża ok . Nie wiem dlaczego nie dochodzi do zagnieżdżenia (nie licząc ostatniego crio, gdzie doszło do zagnieżdżenia, ale beta przestala prawidłowo przyrastać ok 20 dpt - w tym cyklu stosowalam Estrofem doustnie, a cykl wcześniej przez chwilę Encorton, dodam, ze z własnej inicjatywy). Zarodki tez dobrze rokujące. Kariotypy i histeroskopia w porządku. Fakt, ok 1 rok temu przed przygotowaniem do programu wyszło zakażenie chlamydią, przeszłam antybiotykoterapię, ale nadal nic. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić, aby w końcu osiągnąć swój upragniony cel.

Leki do przyjmowania przed transferem są zawsze dobierane w sposób indywidualny, najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej. Kortykosterydy, do których zalicza się m.in. Encorton (prednisone) są używane do leczenia chorób autoimmunologicznych, np. reumatycznych, lub alergicznych, np. astmy. Mimo że nie jest to powszechne rutynowe działanie , w Novum stosujemy prednisone w trakcie stymulacji i po transferze, przychylając się do stanowiska, że może to nieco zwiększyć szansę na ciążę, opierając się na wynikach badań The Cochrane Collaboration „Peri-implanationglucocorticoidadministration for assistedreproductivetechnoloycycles”2010 Cochrane Collaborationoraz na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu. W badaniach „Peri-implanationglucocorticoidadministration for assistedreproductivetechnologycycles” udowodniono, na podstawie sześciu randomizowanych badań, obejmujących 650 pacjentek podchodzących do zabieguin vitro, znaczący statystycznie wzrost odsetka ciąż po zastosowaniu glikortykosterydów (czyli m.in. prednisone). Niemniej jednak należy pamiętać, że jest to zastosowanie leku poza wskazaniami (off labeluse) i nie powinno się bez wskazań przedłużać tej terapii na okres ciąży.

Nie każda próbain vitrokończy się sukcesem, nawet ta o największej szansie na ciążę. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro, jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). Niestety nie zawsze dobra klasa zarodków odzwierciedla ich zdolność do zapoczątkowania ciąży, choć dzieje się to statystycznie częściej niż w przypadku zarodków gorszej jakości. W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który będzie zdolny do zapoczątkowania ciąży. Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny. W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków.Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy – w przyszłości należy starać się dobrze zsynchronizować przygotowanie śluzówki z rozwojem zarodka.

Trudno jest doradzić w Pani indywidualnym przypadku, nie znając wielu istotnych szczegółów terapii, a przede wszystkim jakości zarodków, bo to (jak już wspomniano powyżej) jest najważniejszy czynnik decydujący o powodzeniu próby.

Embriolog nOvum

Powrót do forum