Jakie mam procentowe szanse na szczęśliwe rozwiązanie i czy należy ponowić badanie hCG?

Jestem 13 dpt mrożonej 6 dniowej blastocysty. Mój wynik beta hcg to 720mlU/ml. Jakie mam procentowe szanse na szczęśliwe rozwiązanie i czy należy ponowić badanie?

Wynik wskazuje na ciążę; gratulujemy! Proszę powtórzyć oznaczenie stężenia hormonu po upływie 48 godzin od chwili pierwszego badania i obydwa uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem. Szanse na pomyślny rozwój ciąży można na tak wczesnym jej etapie strać się oszacować na podstawie tempa przyrostu hCG – ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum