Jakie mamy szanse na ciążę z blastocysty 3AA 6-dniowej?

Mamy zamrożoną blastocystę 3AA z 6-tej doby. Jakie mamy szanse na ciążę z takiego zarodka?

Modelowy zarodek osiąga stadium blastocysty w piątej dobie po zapłodnieniu, ale niektóre embriony potrzebują nieco więcej czasu na osiągnięcie tego stadium – niekiedy nawet hodowla bywa wydłużona do siódmej doby po zapłodnieniu. W Novum uzyskiwaliśmy ciąże z zarodków, które stadium blastocysty osiągnęły później niż w piątej dobie; np. skuteczność kriotransferów dla blastocyst 6-dniowych w 2014 roku wynosiła 26% (ciąża na transfer).

Embriolog nOvum

Powrót do forum