Jakie mogą być przyczyny słabego odsetka prawidłowo zapłodnionych komórek?

Miałam podczas punkcji pobrane 18 jajeczek, w sumie zapłodniło się tylko pięć, jakie mogą być przyczyny braku zapłodnienia pozostałych? Czy powinnam wykonać jakieś dodatkowe badania? Stymulacja była na krótkim protokole z antagonistą. Oczywiście dodam, że dociąży nie doszło i wszystkie zarodki już wykorzystałam.

Nie wspomniała Pani czy oceniano dojrzałość komórek i jaką metodą je zapładniano. Dodatkowo, aby udzielić rzetelnej odpowiedzi na Pani pytanie, należałoby mieć wiedzę dotyczącą, między innymi, ewentualnego występowania u Pani schorzeń towarzyszących (PCO, endometrioza itp.) oraz Pani wieku i wskaźnika BMI, gdyż każdy z tych czynników może mieć oddziaływać na jakość komórek jajowych, co ma zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia pozaustrojowego.

Zgodnie z doniesieniami naukowymi, a także naszym długoletnim doświadczeniem nie ma różnic dotyczących jakości komórek jajowych oraz powstałych zarodków w protokole długim i krótkim. Dostrzegalne są zaś minimalne różnice na korzyść długiego protokołu, jeśli chodzi o szansę na uzyskanie ciąży, co jest najprawdopodobniej związane z lepszą synchronizacją przygotowania endometrium i rozwoju zarodka w chwili zagnieżdżenia. Jednakże wybór protokołu stymulacji jest uzależniony od wielu czynników (wieku, rezerwy jajnikowej, dotychczasowej reakcji na próby stymulacji, zagrożenia zespołem przestymulowania itd.). Lekarz znający swoją pacjentkę, jest w stanie najlepiej ocenić, który protokół może w danej sytuacji okazać się najskuteczniejszym.

Jeśli nie macie Państwo oznaczonych kariotypów, należałoby wykonać to badanie przed ewentualną kolejną próbą. Proszę również pamiętać o tym, że chociaż najważniejszy wpływ na powodzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego i rozwój zarodków ma jakość oocytów i plemników użytych do zapłodnienia (a przede wszystkim ich materiał genetyczny), to bardzo istotne są również warunki zewnętrzne (stosowane pożywki, zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów, doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa).

Embriolog nOvum

Powrót do forum