Jakie można wykonać badania na endometrium?

Jakie można wykonać badania na endometrium, np. immunologiczne i hormonalne, zdolność do implantacji, podczas operacji, zabiegu dla starających się o ciążę?

Podstawowym badaniem jest monitoring wzrostu śluzówki w czasie badania USG, zaś czynnikami, które mają wpływ na wzrost endometrium są: prawidłowy wzrost pęcherzyka przedowulacyjnego oraz odpowiedni do wielkości pęcherzyka poziom estradiolu we krwi. W przypadku cykli bezowulacyjnych lub w przypadku trudności interpretacyjnych czy dany cykl jest owulacyjny można przygotować endometrium do transferu stosując estrogeny, a następnie progesteron.

Dodatkowym testem z założenia mającym ocenić podatność endometrium na implantację, jest test ERA. Według twórców tego badania za pomocą testu ERA możliwe jest przeprowadzenie oceny stanu receptywności macicy (test analizuje poziomy ekspresji w sumie 238. genów); badanie pozwala na wskazanie terminu tak zwanego „okna implantacyjnego”, czyli stanu największej podatności błony śluzowej macicy na implantację (w warunkach prawidłowych występuje ono zazwyczaj pomiędzy 19. a 21. dniem cyklu miesiączkowego), co może zwiększyć szanse na powodzenie transferu, jeśli przeniesienie zarodków do macicy odbędzie się w terminie wyznaczonym na podstawie indywidualnych analiz za pomocą tego molekularnego diagnostycznego narzędzia, którym jest test ERA. Badanie jest nowe, trudno więc na razie ocenić czy zastosowanie tego testu rzeczywiście zwiększa szanse na ciążę.

Stan endometrium można pośrednio ocenić podczas zabiegu – histeroskopii. Sprawdza się wtedy bezpośredni wygląd śluzówki macicy, można usunąć ewentualne przeszkody w implantacji zarodka (np. polipy endometrialne), można pobrać fragment śluzówki do badania histopatologicznego, można wykonać tzw. scratching czyli delikatne zadrapanie śluzówki, które w nieznanym mechanizmie, być może immunologicznym, ułatwia zagnieżdżenie zarodka w następnym cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum