Jakie są normy dla estradiolu w cyklu miesiączkowym?

Jakie są normy dla estradiolu w cyklu miesiączkowym?

Wartości referencyjne dla estradiolu są odmienne w różnych fazach cyklu miesiączkowego. We wczesnej fazie folikularnej (5 dc) może być niski po to, żeby w kolejnych dniach wraz ze wzrostem pęcherzyka jajnikowego rosnąć i osiągnąć szczyt w połowie cyklu w okresie tuż przed owulacyjnym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum