Jakie są normy HCG?

Jakie są normy βHCG po podaniu dwudniowych zarodków? Czy 650 w 21. dpt to za mało przy 80% przyrostach?

Pani poziom βHCG w 21. dniu po transferze mieści się w granicach normy dla tego okresu ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum