Jakie są przyczyny obumarcia zarodka?

Jakie są przyczyny obumarcia zarodka?

Większość poronień tzw. klinicznych, tzn. takich kiedy zarodek i czynność serca było widać w USG, jest spowodowana nieprawidłowym rozwojem zarodka, często wskutek błędu genetycznego.Taki błąd najczęściej powstaje spontanicznie, może być związany na przykład z wiekiem kobiety i wyczerpującą sięrezerwa jajnikową. Medycyna nie jest w stanie zapobiec bardzo wczesnym poronieniom, w ten sposób natura nie dopuszcza do rozwoju uszkodzonych ciąż.

Embriolog nOvum

Powrót do forum