Jakie są przyczyny obumarcia zarodka?

Dlaczego mimo dobrych zarodków i dodatniego testu ciążowego, ciąża przestaje się rozwijać w 6 tyg. lub dalej? Jakie są przyczyny obumarcia zarodka i w którym tygodniu jest największe ryzyko?

Większość poronień tzw. klinicznych, tzn. takich kiedy zarodek i czynność serca było widać w USG, jest spowodowana nieprawidłowym rozwojem zarodka, często wskutek błędu genetycznego.Taki błąd najczęściej powstaje spontanicznie, może być związany na przykład z wiekiem kobiety i wyczerpującą sięrezerwą jajnikową. Medycyna nie jest w stanie zapobiec bardzo wczesnym poronieniom, w ten sposób natura nie dopuszcza do rozwoju uszkodzonych ciąż.

Embriolog nOvum

Powrót do forum