Jakie są rokowania moich zarodków?

Jestem po udanym in vitro w Novum i chciałabym podejść znowu . Mam zamrożonych 5 zarodków . Cl 7,3 , Cl 6,3 , Cl 6,3 , Cl 4,1 , Cl 5,3 - martwi mnie liczba po przecinku w 3 pierwszych bo rozumiem ,że reszta wypada słabo. Jakie są rokowania tych zarodków? Są to 3-dniowe zarodki.

Zapis po kropce oznacza ocenę parametrów morfologicznych: 1dobry: <10% fragmentacji, wielkość blastomerów adekwatna do liczby komórek, brak cech wielojądrowości, 2średni: 1025% fragmentacji, większość komórek zarodka posiada optymalną dla danego stadium wielkość, brak cech wielojądrowości, 3słaby: >25% fragmentacji, wielkość komórek mocnozróżnicowana, obecne cechy wielojądrowości w blastomerach. Pierwsze trzy Pani zarodki (sklasyfikowane jako cl.7.3, cl.6.3 i cl.6.3) spełniają kryterium podziałowe adekwatne do swojego „wieku” – trzydniowy zarodek powinien mieć między 6 a 8 blastomerów, natomiast są słabe, jeśli chodzi o symetrię budowy. Czasem zarodki w toku dalszych podziałów poprawiają się samoistnie lub definitywnie przestają się rozwijać dalej. Należy je poobserwować po rozmrożeniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum