Jakie są szanse dla zarodka 2C/D?

Jakie są szanse dla zarodka 2C/D (był tylko jeden) transferowanego w 3 dobie, który w 2 dobie przestał się rozwijać, ale nie uległ fragmentacji?

Zarodek sklasyfikowany jako C/D to embrion, w którym ponad 50% komórek budujących jego ciało uległo fragmentacji. Według wielu doniesień naukowych i naszego doświadczenia najlepiej rokują embriony, które w trzeciej dobie mają 8 blastomerów; dotyczy to dokładnie 68-ej +/-1 godziny od zapłodnienia. Zarodek 2C/D w trzeciej dobie jest mocno opóźniony, rokuje bardzo słabo, ale pomimo tego nie jest kompletnie wykluczone by zapoczątkował ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum