Jakie są szanse rozwoju i uzyskania ciąży z mrożonego w 5. dobie zarodka klasy 5BC?

Jakie są szanse rozwoju i uzyskania ciąży z mrożonego w 5. dobie zarodka klasy 5BC?

Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 BB, czyli 3 i więcej oraz BB, AB, BA, AA. Jednak niedawno pojawiły się doniesienia, że oznaczenie cyfrowe, czyli stopień rozprężenia blastocysty, jest ważniejsze niż oznaczenia literowe, a stopień rozprężenia Pani blastocysty (5) jest bardzo dobry.

Embriolog nOvum

Powrót do forum