Jakie są wskazania do stosowania Encortonu i Acardu po ET?

Jestem po 3 nieudanych transferach z zarodków 3AA, 2x1BB; zostały mi cztery zarodki klasy 3AA, 3AB, 2AA, 2AB. Będę podchodzić do kriotransferu na cyklu naturalnym, tym razem lekarz chce zastosować Encorton oraz Acard. Jakie jest Państwa zdanie na temat skuteczności w/w leków? W jakim czasie przed i po kriotransferze uważają Państwo za słuszne przyjmowanie go?

Kortykosterydy, do których zalicza się m.in. Encorton (prednisone) są używane do leczenia chorób autoimmunologicznych, np. reumatycznych, lub alergicznych, np. astmy. Mimo że nie wszyscy zgadzają się z tym stanowiskiem, w Novum stosujemy prednisone w trakcie stymulacji i po transferze, przychylając się do stanowiska, że może to nieco zwiększyć szansę na ciążę, opierając się na wynikach badań The Cochrane Collaboration „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technoloy cycles”2010 Cochrane Collaborationoraz na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu. W badaniach „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technology cycles” udowodniono, na podstawie sześciu randomizowanych badań, obejmujących 650 pacjentek podchodzących do zabieguin vitro, znaczący statystycznie wzrost odsetka ciąż po zastosowaniu glikortykosterydów (czyli m.in. prednisone). Niemniej jednak należy pamiętać, że jest to zastosowanie leku poza wskazaniami (off label use) i nie powinno się bez wskazań przedłużać tej terapii na okres ciąży.

Acard to lek zmniejszający krzepliwość krwi. W przypadku zapłodnienia metodąin vitropodaje się je w przypadku występowania zespołu antyfospolipdowego (objawiającego się m.in. poronieniami oraz podwyższonym poziomem przeciwciał antyfosfolipidowych, w tym antykardiolipinowych) lub innego rodzaju trombofilii oraz jako profilaktykę zakrzepicy w przypadku zagrożenia zespołem przestymulowania jajników. W innych przypadkach podawanie pochodnych heparyny jest nieuzasadnione i nie ma wpływu na powodzenie transferu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum