Jakie są wskazania do transferu dwóch zarodków?

Jakie są wskazania do transferu dwóch zarodków?

W nOvum za kryteria kwalifikacji do ewentualnego transferu dwóch zarodków przyjmujemy: wiek pacjentki powyżej 35 lat; słaba jakość zarodka – (ocena „3”, wyjątkowo „2” – po uwzględnieniu czynnika wiekowego i ewentualnie nieudanych prób w przeszłości); dwa (i więcej) nieudane transfery w nOvum.

Embriolog nOvum

Powrót do forum