Jakie są wskazania do użycia EmbryoGlue i nacięcia osłonki zarodka?

Jakie są wskazania do użycia EmbryoGlue i nacięcia osłonki zarodka?

W Novum EmbryoGlue używamy rutynowo do wszystkich transferów, natomiast za wskazania do laserowego nacięcia osłonki embrionu (AH) przyjmujemy: wiek pacjentki powyżej 39. lat, obniżoną rezerwę jajnikową, ponadprzeciętnie grubą osłonkę embrionu, kilkukrotne niepowodzenie zagnieżdżania się zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum