JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA HISTEROSKOPII I DO WYKONANIA BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH?

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA HISTEROSKOPII I DO WYKONANIA BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH?

Histeroskopia stosowana jest do badania i rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości wnętrza macicy; zleca się ją pacjentkom z niepowodzeniami w implantacji. Nie ma ewidentnych dowodów medycznych na to, że diagnostyka i terapia immunologiczna zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbach in vitro przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków), dlatego nie są to działania rekomendowane przez PTG i PTMRiE.

Embriolog nOvum

Powrót do forum