Jakie są wskazania do wykonania histeroskopii i scratchingu?

Jakie są wskazania do wykonania histeroskopii i scratchingu?

Histeroskopia stosowana jest do badania i rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości wnętrza macicy; histeroskopię zaleca się jako badanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w jamie macicy, np. w badaniu USG lub HSG albo przy objawach, przy których konieczne jest wykluczenie zmian patologicznych w jamie macicy, np. nieprawidłowych krwawieniach. Scratching, czyli „zadrapanie endometrium - endometrial injury”,w cyklu poprzedzającym embriotransfer proponuje się pacjentkom z niepowodzeniami w implantacji zarodków w wywiadzie.


Embriolog nOvum

Powrót do forum