Jakim badaniom na choroby zakaźne poddawane są dawcy nasienia?

Jakim badaniom na choroby zakaźne poddawane są dawcy nasienia?

Dawcy nasienia poddawani są wszystkim wymaganym w rozporządzeniu MZ oraz dyrektywie wykonawczej badaniom dotyczącym ewentualnego przenoszenia chorób zakaźnych (HIV 1 i 2, HCV, HBV, VDRL, CMV i Chlamydii). Ponadto nasienie poddawane jest dodatkowo badaniom bakteriologicznym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum