Jakość plemników uzyskanych podczas punkcji najądrzy i jąder na „świeżo” i po mrożeniu

W moim nasieniu nie ma plemników nadających się do in vitro. Zaproponowano mi punkcję jąder albo najądrza. Czy sposób uzyskiwania plemników do ICSI ma znaczenie jeśli chodzi o ich jakość? Czy mrożenie plemników tak pobranych nie obniża ich żywotności?

Z wyrazami szacunku, Pacjent

Zazwyczaj ilość plemników uzyskiwanych podczas punkcji lub biopsji najądrzy i / lub jąder jest znacznie mniejsza niż w przypadku plemników w ejakulacie. Plemniki pobrane z tkanki jądrowej mogą być nieruchome – zdolność ruchu nabywają dopiero w najądrzu i gamety pobrane stąd częściej, choć nie zawsze, bywają ruchome. Jednakże nawet brak oznak ruchu nie świadczy o utraconym potencjale plemnika – także inieruchome plemniki, przy użyciu specjalnych mediów pobudzających do ruchu żywe a nieruchome plemniki, bywają używane do skutecznego zapłodnienia.

Mrożenie plemników zazwyczaj nieco obniża ich potencjał życiowy, jednak w większości wypadków, ich użycie nie ma niekorzystnego wpływu na wyniki zapłodnienia komórek jajowych, a co za tym idzie na skuteczność całej terapii. Wydaje się nawet, że użycie plemników, które przeżyły mrożenie, wykazując prawidłowy ruch i budowę morfologiczną, jest swojego rodzaju selekcją tych najżywotniejszych.

Niekiedy jednak, szczególnie wtedy, gdy wyjściowe wyniki są bardzo słabe, plemników jest bardzo mało i są bardzo słabo ruchliwe, a po rozmrożeniu nie ruszają się w ogóle, konieczne może być użycie plemników niemrożonych. Ostateczną decyzję podejmuje się indywidualnie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum