Jeden pęcherzyk rośnie dużo szybciej niż pozostałe

Dlaczego podczas stymulacji na krótkim protokole jeden pęcherzyk rośnie dużo szybciej niż pozostałe? Tak mi się zdarzyło.

Jest to indywidualna odpowiedź na stymulację. Należy rozważyć inne protokoły stymulacji w zależności od sytuacji klinicznej. Jeśli rezerwa jajnikowa jest dobra, korzystnym może okazać się długi protokół z odpowiednim, mocnym „wyciszeniem” jajników przed włączeniem właściwych leków stymulujących. Czasem wzrost tylko jednego pęcherzyka po stymulacji może być spowodowany niską rezerwą jajnikową, czasem wręcz przeciwnie – obecnością nadmiaru drobnych pęcherzyków w jajnikach i ich oporności na leki stymulujące. W każdym przypadku sposób stymulacji należy dobrać indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej i uprzedniej reakcji na leki stymulujące.

Embriolog nOvum

Powrót do forum