Jeśli rozmrożony zarodek w 5 dobie nie jest w fazie blastocysty, to czy wskazuje to na jego nieprawidłowości genetyczne?

Jeśli rozmrożony zarodek w 5 dobie nie jest w fazie blastocysty, tylko jest opóźniony o 1 dzień - zarodek kompaktujący, to czy wskazuje to na jego nieprawidłowości genetyczne?

Nie, nie jest to jednoznaczne. Transfer opóźnionego zarodka może dać ciążę zwieńczoną narodzinami zdrowego dziecka. Jednak szansa na to jest mniejsza niż w przypadku zarodka rozwijającego się zgodnie ze swoim wiekiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum