Jestem 6 dpt 3-dniowych zarodków. Kiedy mogę zrobić betę?

Jestem 6 dpt 3-dniowych zarodków. Kiedy mogę zrobić betę?

Po transferze trzydniowych zarodków oznaczenie stężenia hCG w surowicy krwi należy wykonać 14/15 dpt, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum