Jeżeli został uzyskany tylko jeden zarodek, to czy jest możliwość transferu w 4 dobie rozwoju?

Jeżeli został uzyskany tylko jeden zarodek, to czy jest możliwość transferu w 4 dobie rozwoju? W 3 dobie miał dobry podział był ośmiokomórkowy, w 4 rano jako morula już kompaktował. Czy przeprowadza się takie transfery? Wiem, że najczęściej są w 3 lub 5 dobie. Ale może są przypadki pomyślnego transferu w 4 dobie?

Właściwe nie ma przeciwskazań do transferowania zarodków w 4. dobie, jednak nie wykonuje się ich rutynowo, ponieważ „modelowy” zarodek w tej dobie powinien kompaktować (mieć zlane ze sobą blastomery), co utrudnia ocenę jakości zarodka, ale jej nie uniemożliwia. W nOvum wykonywaliśmy takie transfery w 4-ej dobie z powodzeniem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum