Kiedy implantują się blastocysty?

Po jakim czasie od kriotransferu blastocysty (dokładnie dwóch) następuje zagnieżdżenie? I czy zawsze powinno towarzyszyć plamienie i inne objawy, czy też niekoniecznie?

Zarodki podane do macicy w stadium blastocysty zagnieżdżają się w śluzówce macicy na ogół w ciągu 1 - 2 dni po transferze.

Krwawienie implantacyjne występuje stosunkowo rzadko; poza tym jest tak nieznaczne, że może nie zostać nawet zauważone. Brak jego wystąpienia nie przesądza o niepowodzeniu implantacji.

Embriolog nOvum

Powrót do forum