Kiedy mogę mieć następny transfer?

02.12.2017 miałam transfer zarodka, niestety nie udało nam się, kiedy mogę mieć następny transfer?

Jeśli lekarz prowadzący mający wgląd do Pani historii choroby nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań, to zabieg kriotransferu może odbyć się już w kolejnym cyklu. Przerwy są wymagane tylko między cyklami stymulowanymi hormonalnie (przyjmuje się, że w takim przypadku należy zachować 3 cykle przerwy pomiędzy kolejnymi zabiegami).

Embriolog nOvum

Powrót do forum