Kiedy najlepiej zrobić test z krwi po ET blastocysty?

Kiedy najlepiej zrobić test z krwi, jeżeli miałam transfer blastocysty w 5. dniu po punkcji?

Proszę oznaczyć poziomhCGpo upływie 12. – 14. dni od transferu, choć pierwsze oznaki wzrostu poziomuhCGwe krwi po transferze rozwiniętej blastocysty można zaobserwować już po 10. dniach od transferu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum