Kiedy następuje implantacja zarodka w stadium moruli?

Kiedy następuje implantacja zarodka w stadium moruli?

W warunkach fizjologicznych zapłodniona komórka jajowa wędruje przezjajowód do jamy macicy przez 3–4 dni i zagnieżdża się w jej śluzówce około 6–7 dnia po owulacji/zapłodnieniu i proces ten trwa do ok. 11–12 dnia po zapłodnieniu.

W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego, embriony podane w drugiej dobie po punkcji zaczynają implantować się mniej więcej po ok. 4–5 dniach, w stadium moruli (zarodka kompaktującego, co następuje zazwyczaj w 4–ej dobie po zapłodnieniu) – po ok. 2–3 dniach, a podane w stadium blastocysty – w ciągu 1–2 dni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum