Kiedy następuje kwalifikacja do programu refundacyjnego MZ?

Czy kwalifikacja do programu rządowego następuje dopiero po udowodnionym roku leczenia, czy lekarz kwalifikuje parę po zrobieniu niezbędnych badań?

W myśl zasad ustalonych przez MZ „warunkiem przystąpienia do programu jest (…) udokumentowane nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym niż 12 miesięcy”. Jednocześnie, by zostać zakwalifikowanym do programu, należy spełnić kryteria kwalifikacji (między innymi na podstawie wyników aktualnych badań mieszących się w granicach ustalonych przez MZ) oraz nie spełniać kryteriów dyskwalifikacji. Po spełnieniu wszystkich warunków, para może zostać zakwalifikowana do refundowanej procedury i może oczekiwać na zabieg.

Embriolog nOvum

Powrót do forum