Kiedy w cyklu w celu potwierdzenia czy cykl był owulacyjny należy oznaczyć poziom progesteronu?

Kiedy w cyklu w celu potwierdzenia czy cykl był owulacyjny należy oznaczyć poziom progesteronu?

W trakcie diagnostyki cyklu miesiączkowego w celu potwierdzenia czy cykl był owulacyjny pacjentki powinny oznaczyć poziom progesteronu na 7 dni przed spodziewaną miesiączką – owulację potwierdza poziom właściwy dla fazy lutealnej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum