Kiedy zagnieżdża?ją się zarodki i jaka jest na to szansa?

Witam!

Jakie są szanse na implantację komórki w błonie śluzowej macicy? Po jakim czasie dochodzi do zagnieżdżenia?

 

Szansa na implantację (ang. implanation rate), czyli stosunek ilości zarodkówzagnieżdżonych do podanych wynosi w nOvum średnio 30%. Jest to średnia z ostatnich 3 lat i dotyczy tzw. transferów "świeżych".

W warunkach fizjologicznych, zapłodniona komórka jajowa wędruje przezjajowód do jamy macicy przez 3 - 4 dni i zagnieżdża się w jej śluzówce około 6 - 7 dnia po owulacji/zapłodnieniu i proces ten trwa do ok. 11 - 12 dnia po zapłodnieniu.

W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego, embriony podane w drugiej dobie po punkcji zaczynają implantować się mniej więcej po ok. 4 - 5 dniach, a podane w stadium blastocysty - w ciągu 1 - 2 dni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum