Kiedy zagnieździ się zarodek w stadium moruli?

Kiedy zagnieździ się zarodek w stadium moruli?

W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego, embriony podane w stadium moruli (zarodka kompaktującego, co następuje zazwyczaj w 4–ej dobie po zapłodnieniu) zaczynają się implantować po ok. 2–3 dniach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum