Kilkakrotnie oznaczałam FSH – który wynik zabrać na wizytę kwalifikacyjną do refundowanego IVF?

W ciągu ostatniego roku miałam kilkakrotnie wykonywane badania FSH (zawsze w 2dc), którego poziom w różnych miesiącach znacznie się różnił, np. : sierpień 2012 - 16,6; wrzesień 2012 - 8,8; początek stycznia 2013 - 2,3; koniec stycznia 2013 - 23,4. W sierpniu 2012 roku miałam robione AMH, które wynosiło wtedy 0,4. Badanie wykonałam tylko raz. Czy badania przed wizytą kwalifikacyjną do refundowanego in vitro powinnam wykonać przed samą wizytą i jeśli okaże się, że FSH nie przekroczy 15,0 zaś AMH nie będzie niższe niż 0,5, to mam szanse na kwalifikację do refundowanego in vitro? Wiem, że AMH może się tylko obniżać i wyższy wynik możliwy jest jedynie w sytuacji, kiedy poprzedni spowodowany był błędem laboratorium. Czy też fakt, iż rok temu moje AMH było poniżej 0,5 oraz fakt, iż moje FSH w dwóch miesiącach z ostatniego roku przekroczyło 15,0 z góry oznacza brak możliwości kwalifikacji do refundowanego in vitro i nie ma sensu teraz powtarzać tych badań?

Według Ministerstwa Zdrowia: "znaczenie mają ostatnie badania poziomu hormonów, to one pozwalają lekarzowi ocenić jakie są szanse powodzenia terapii"; tak więc zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia może Pani powtórzyć badanie i przy kwalifikacji pokazać lekarzowi tylko te badania, które będą dla Pani korzystne. Nie zmienia to faktu, że powtarzające się w przeszłości podwyższone poziomy FSH (nawet do 23!) oraz obniżone w przeszłości AMH nie rokują dobrze, jeśli chodzi o odpowiedź na stymulację do zapłodnienia in vitro. Może się zdarzyć, że mimo kwalifikujących Panią ostatnich badań, stymulację trzeba będzie przerwać ze względu na brak reakcji i do zabiegu nie dojdzie. Zdarzyć się tak może szczególnie wtedy, gdy lekarz nie będzie miał pełnej wiedzy o badaniach wykonanych w przeszłości. Jednocześnie należy spełniać wszystkie inne kryteria kwalifikacji i nie spełniać kryteriów dyskwalifikacji, które zawarte są w dokumencie: Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.

Embriolog nOvum

Powrót do forum