Klasy transferowanych zarodków

Co oznacza klasa zarodka do transferu powyżej 8A i powyżej 8B?

Cyfra oznacza ilość blastomerów (komórek) zarodka, oznaczenie literowe odnosi się do jego jakości, rozumianej jako wielkość i symetria pojedynczych blastomerów i ewentualne występowanie fragmentacji, czyli drobnych fragmentów bezjądrowych obok dużych komórek. Ilość komórek jest zależna od stadium rozwoju zarodka. Zarodek 8-komórkowy w 3 dniu rozwoju jest zarodkiem idealnie podzielonym, ale już w 5. dniu jest zarodkiem opóźnionym.

Klasa A oznacza najlepszą jakość zarodka, co wiąże się z największą szansą na ciążę i największą żywotnością, a więc i szansa przeżycia mrożenia bez uszczerbku. Klasa D oznacza bardzo słaby zarodek o prawie całkowitej fragmentacji. Pomiędzy nimi są wszystkie stany pośrednie. Każdy ośrodek może mieć własne szczególne systemy klasyfikacji zarodków stąd nieznane jest nam w tej klasyfikacji pojęcie „powyżej”.

Embriolog nOvum

Powrót do forum