Klasyfikacja zarodków

Co oznacza dokładnie zarodek trzydniowy o klasyfikacji 7ab?Wiem, że ma 7 blastomerów w 3 dobie, ale jak należy rozumieć oznaczenia a i b. Do czego się one konkretnie odnoszą?

Klasyfikacja zarodków w stadium podziałowym (II i III doba od punkcji jajników i zapłodnienia), którą stosuje nOvum. Kryteria nie są zunifikowane i inne ośrodki mogą mieć inne kryteria oznaczania „jakości” zarodków - cyfra oznacza liczbę komórek potomnych, na które zapłodniona komórka się dzieli, czyli blastomerów; litera określa wielkość i symetrię blastomerów oraz stopień ewentualnej fragmentacji (obecności drobnych fragmentów obok dużych komórek):

klasa A: symetryczne, równej wielkościblastomery, bez fragmentów;

klasa A/B: jak wyżej oraz ≤ 10% fragmentacji;

klasa B: jak wyżej oraz 11 – 20% fragmentacji bądź niesymetryczne wielkościblastomeryi ≤ 10% fragmentacji;

klasa B/C: jak wyżej oraz 21 – 30% fragmentacja bądź niesymetryczne wielkościblastomeryi ≤ 11 – 20% fragmentacji;

klasa C: 31 – 50% fragmentacji;

klasa C/D: >50% fragmentacji;

klasa D: całkowita fragmentacja, nie ma możliwości wyróżnienia blastomerów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum