Klasyfikacja zarodków

Wielokrotnie czytałam o klasach zarodków, np. 12A, 8A, 4AA. Co oznaczają poszczególne cyfry i litery? Jakie są klasy zarodków? Jakiej klasy musi być zarodek, aby można było spodziewać się ciąży?

Klasyfikacja zarodków w stadium podziałowym (II i III doba od punkcji jajników i zapłodnienia), którą stosuje nOvum. Kryteria nie są zunifikowane i inne ośrodki mogą mieć inne kryteria oznaczania „jakości” zarodków:

Cyfra oznacza liczbę komórek potomnych, na które zapłodniona komórka się dzieli, czyli blastomerów; litera określa wielkość i symetrię blastomerów oraz stopień ewentualnej fragmentacji (obecności drobnych fragmentów obok dużych komórek):

klasa A: symetryczne, równej wielkości blastomery, bez fragmentów;

klasa A/B: jak wyżej oraz ≤ 10% fragmentacji;

klasa B: jak wyżej oraz 11 – 20% fragmentacji bądź niesymetryczne wielkości blastomery i ≤ 10% fragmentacji;

klasa B/C: jak wyżej oraz 21 – 30% fragmentacja bądź niesymetryczne wielkości blastomery i ≤ 11 – 20% fragmentacji;

klasa C: 31 – 50% fragmentacji;

klasa C/D: >50% fragmentacji;

klasa D: całkowita fragmentacja -, nie ma możliwości wyróżnienia blastomerów.

Najlepiej rokują zarodki o odpowiedniej do wieku ilości blastomerów (np. 4-komórkowy zarodek dwudniowy lub 8-komórkowy zarodek trzydniowy) oraz oznaczone literą B i powyżej.

Klasyfikacja blastocyst (V doba od punkcji):

W systemie klasyfikacji blastocyst opracowanym przez Gardnera i Schoolcrafta w 1999 roku, który stosujemy w nOvum, ocenia się:

Za pomocą cyfr od 1 do 6 stopień rozprężenia, czyli wielkość jamy, która w tym czasie powstaje w zarodku::

1. wczesna blastocysta, jama blastocysty jest mniejsza niż połowa objętości embrionu;

2. jama blastocysty jest większa lub równa połowie objętości embrionu;

3. pełna blastocysta – jama zarodka całkowicie wypełnia zarodek;

4. blastocysta o większej objętości niż wczesny embrion; otoczka staje się bardzo cienka;

5. wykluwająca się blastocysta, trofoblast wydostaje się z otoczki;

6. wykluta blastocysta, zarodek całkowicie poza otoczką.

.

Za pomocą pierwszej litery – ocena węzła zarodkowego (ang. Inner Cell Mass, ICM; w skali A – C), z którego powstanie ciało zarodka:

A – wiele komórek, ściśle ułożonych;

B – kilka komórek luźno ułożonych;

C – bardzo mało komórek.

Za pomocą drugiej litery – trofektoderm (TM; w skali A – C), czyli warstwę komórek, które biorą udział w zagnieżdżeniu zarodka i z których powstanie łożysko i błony płodowe:

A – wiele komórek, ściśle ułożonych obok siebie (nabłonkowo);

B – kilka komórek, luźno ułożonych obok siebie (nabłonkowo);

C – bardzo mało dużych komórek.

Oznaczenia literowe najczęściej stosuje się do blastocyst 3 i więcej.

Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB.

Jednak żadnemu, nawet najsłabszemu zarodkowi (dotyczy to zarówno zarodków wczesnych, 2-3-dniowych oraz blastocyst, 5-dniowych) nie należy odbierać szans, o czym wielokrotnie przekonaliśmy się w nOvum, oglądając piękne dzieci urodzone ze słabo rokujących zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum